Клиенти

Нашите Клиенти са наши партньори. Те използват АБИС и решенията, предлагани от "Тринити", за да гарантират бизнеса си. Заедно развиваме и усъвършенстваме продуктите, стъпвайки на добрите практики от реалния бизнес и информационните технологии.

ОМВ България ООД

ЕКО България ЕАД

Синергон Петролеум ЕООД

Авенир телеком ЕООД

Верига Гурме ресторанти УНО

LCS Кетъринг и Авиационно обслужване

НЕК почивно дело

Кодак България

СЕЙЛ Комерс

Цялостна референтна листа за нашите клиенти може да заявите на: marketing@triniti-soft.com

Social Links