АБИС - Магазин

Удобството да управлявате ресторанта си с помощта на програма, разработена чрез анализ на нуждите на собственика и консултирана от браншови организации, е необходимост за всеки професионалист. АБИС версия Магазин е оптималният набор от модули и функции, събрани в пакет, за да гарантират качество на специална цена. Удобните екрани, бързите менюта и предоставяното обучение предлагат бързо начало и в последствие ефективно използване на продукта. Модулите за справки и управление са средството за автоматичен контрол и детайлен анализ. С АБИС Ресторант бизнесът е по-лесен. Прегледайте функциите в пакета и направете вашия следващ ход – АБИС - логичният избор.

 

Програма мениджър

 

Основни компоненти:

 • Много складове (Бар, Кухня, Инвентар) към една или различни фирми;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи, HappyHour;
 • Минимални и максимални количества за оптимизирана наличност;
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;
 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

 

Операции:

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Изписване, фактури, проформи, производство;
 • Производство с рецепта, по план-меню и заявка;
 • Инвентризация и история на стока;
 • Поръчка на стоки към доставчици за оптимизация на склад;
 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи.

 

Справки и управление:

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;
 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Програма продажби

 

Настройки и удобства:

 • Режими Клавиатура, Touch Screen, Бързи пръсти ®;
 • Междинни, Кухненски и дублиращи бонове;
 • Фискални, служебни и кухненски принтери (екран);
 • Скица на салони и маси, режим сметки.

 

Сигурност и лесна работа:

 • Нива на достъп до всяка част от менюто;
 • Търсене по код, име или баркод за режим Клавиатура;
 • Цветни бутони, изображение на стоката;
 • Бързи бутони за стока, група, плащане или операция;
 • Сторно и отстъпка, свободно или с управителска парола.

 

Гъвкавост и удобство за клиента:

 • Прехвърляне и разделяне на сметка;
 • Много сметки на една маса;
 • Добавки и условия за приготвяне;
 • Свободен коментар за поръчка;
 • Избор на начин на плащане, използване на бонове и ваучери.

 

Справки и фискален контрол:

 • Справки за обороти и продажби по артикули, оператори и департаменти;
 • Отчет на фискален ден, отчет на оператор, месечни отчети на фискалното устройство.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Мобилен модул за маркиране - съвременно решение за маркиране на поръчки директно при клиента. Лесно, бързо и удобно средство в ежедневната работа или като опция в пиковите часове;
 • VoidToSMS – Защитена технология за информиране при нарушения;
 • Video Kitchen PRINTER – Терминал за поръчки към кухнята и начин на приготвяне.