АБИС - Ресторант

АБИС - Ресторант

Удобството да управлявате ресторанта си с помощта на програма, разработена чрез анализ на нуждите на собственика и консултирана от браншови организации, е необходимост за всеки професионалист. АБИС версия Ресторант е оптималният набор от модули и функции, събрани в пакет, за да гарантират качество на специална цена. Удобните екрани, бързите менюта и предоставяното обучение предлагат бързо начало и в последствие ефективно използване на продукта. Модулите за справки и управление са средството за автоматичен контрол и детайлен анализ. С АБИС Ресторант бизнесът е по-лесен.

Прегледайте функциите в пакета и направете вашия следващ ход – АБИС - логичният избор.

 

Програма мениджър:

Основни компоненти

 • Много складове (Бар, Кухня, Инвентар) към една или различни фирми;

 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи, HappyHour;

 • Минимални и максимални количества за оптимизирана наличност;

 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;

 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

Операции

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;

 • Изписване, фактури, проформи, производство;

 • Производство с рецепта, по план-меню и заявка;

 • Инвентризация и история на стока;

 • Поръчка на стоки към доставчици за оптимизация на склад;

 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи.

Справки и управление

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;

 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;

 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;

 • Експорт на готовите данни в текст или Excel;

 • Повторен печат на документи и редакция;

 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Програма Продажби

Настройки и удобства

 • Режими Клавиатура, Touch Screen, Бързи пръсти ®;

 • Междинни, Кухненски и дублиращи бонове;

 • Фискални, служебни и кухненски принтери (екран);

 • Скица на салони и маси, режим сметки.

Сигурност и лесна работа

 • Нива на достъп до всяка част от менюто;

 • Търсене по код, име или баркод за режим Клавиатура;

 • Цветни бутони, изображение на стоката;

 • Бързи бутони за стока, група, плащане или операция;

 • Сторно и отстъпка, свободно или с управителска парола.

Гъвкавост и удобство за клиента

 • Прехвърляне и разделяне на сметка;

 • Много сметки на една маса;

 • Добавки и условия за приготвяне;

 • Свободен коментар за поръчка;

 • Избор на начин на плащане, използване на бонове и ваучери.

Справки и фискален контрол

 • Справки за обороти и продажби по артикули, оператори и департаменти;

 • Отчет на фискален ден, отчет на оператор, месечни отчети на фискалното устройство.

 

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми

 • Мобилен модул за маркиране - съвременно решение за маркиране на поръчки директно при клиента. Лесно, бързо и удобно средство в ежедневната работа или като опция в пиковите часове;
 • VoidToSMS – Защитена технология за информиране при нарушения;

 • Video Kitchen PRINTER – Терминал за поръчки към кухнята и начин на приготвяне.