АБИС - Кетъринг

АБИС Кетъринг е специализирана разширена функция на основната програма АБИС. Само тези, които са се занимавали с управление на храненето в държавния или обществен сектор, са наясно с множеството детайли, правещи управлението на кетъринг-дейността специфична. Точността при изчисляване на себестойността на всяко едно ястие или диета определят успеха на бизнеса Ви, а правилното планиране на зареждането дава допълнителната преднина в цялостната стойност на продукцията пред останалите конкуренти. Ние познаваме Вашите нужди, защото заедно започнахме, движим с един до друг и изпреварваме времето, за да сме готови за успешното Утре.

 

Програма мениджър

Основни компоненти:

 • Много складове (Бар, Кухня, Инвентар) към една или различни фирми;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи, HappyHour;
 • Минимални и максимални количества за оптимизирана наличност;
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;
 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

Операции:

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Изписване, фактури, проформи, производство;
 • Производство с рецепта, по план-меню и заявка;
 • Инвентаризация и история на стока;
 • Поръчка на стоки към доставчици за оптимизация на склад;
 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи.

Справки и управление:

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;
 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Програма продажби

Специализирани функции:

 • Диети и хранения (закуска, обяд, вечеря и др.);
 • Себестойност, оклад;
 • Калоричност и хлебни единици;
 • План меню:
  • Заявки за хранене за период;

  • Необходими продукти;

  • Недостиг на суровини, дозареждане;

  • Искане, производство и готова продукция;

  • Етикетиране на готовата продукция.

 • Печат на дневно меню;
 • Специализирани справки за контрол и управление;
 • Стоково-паричен отчет.

 

Допълнителни функции:

 • Режим Терминал – заявки за храна;

 • Продажби по заявка и хранене;

 • Поевтинена и намалена храна;

 • Кредитни лимити (зареждане за период);

 • Приключване в брой и чрез кредит;

 • Смесени плащания при недостиг на кредита

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Терминал за заявки;
 • Училищно хранене;
 • Модул зареждане на кредити.