АБИС - Фитнес и СПА

АБИС Фитнес и СПА притежава цялата необходима функционалност за качествено и професионално управление на Фитнес и СПА-центрове и всичко това е на върха на пръстите Ви. Гъвкави схеми за предлагане на пакети, удобство при ползването им. Избор на треньор и инструктор. Фитнес-центърът обогатява своето присъствие със СПА-модула. Опцията резервиране на процедура, кабинет и оборудване, съчетана с предварително подбрания хранителен режим, дава уникалната възможност да предлагате цялостна услуга за всеки клиент. АБИС е логичният избор за вашия Фитнес и СПА.

 

Програма мениджър

 

Основни компоненти:

 • Много складове (Фитнес, СПА, Кафе) към една или различни фирми;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи, HappyHour;
 • Номенклатура с инструктори, треньори и манипулатори;
 • Предплатени пакети с фиксирани услуги и артикули или група;
 • Срок на валидност на пакетите;
 • Пакети за група или клиент.

 

Операции:

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Изписване, фактури, проформи, производство;
 • Производство с рецепта, по план-меню и заявка;
 • Инвентризация и история на стока;
 • Поръчка на стоки към доставчици за оптимизация на склад;
 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи;
 • План за хранене и планиране на хранене;
 • Калоричност и енергийност;
 • Резервиране на СПА процедури и инструктори.

 

Справки и управление:

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Себестойност на процедури и хранене;
 • Продажби на пакети;
 • Използвани услуги по инструктори и треньори;
 • Свободни инструктори и треньори;
 • Свободни ресурси СПА;
 • Неизползвани продадени услуги и пакети;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;
 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Допълнителни функции СПА и Фитнес:

 • Контрол на достъп, управление на врати и турникети;
 • Работа с клиентски карти – магнитни или безконтактни.

 

Допълнителни функции модул Продажби:

 • Режим Терминал – заявки за храна;
 • Продажби по заявка и хранене;
 • Интеграция с модул Ресторант и Кетъринг
 • Приключване в брой и чрез кредит.

 

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Мобилен терминал за маркиране;
 • VoidToSMS – предизвестие при сторниране.