АБИС - Хотел

Когато започнахме да създаваме АБИС GuestBook, вече знаехме много добре как трябва да се напише този софтуер. АБИС GuestBook е създаден по последните технологии и принципи за комуникация с потребителя за постигане на удобна и сигурна работа. Програмата се интегрира естествено с продуктите за управление на ресторанти и склад АБИС, с модула за тарифиране на телефонни разговори TEX и системата за контрол на достъп AI Guard. Търговската ни политика при продажба на АБИС GuestBook е гъвкава и носи бонуси при комбинирането с поне още един продукт с марка АБИС. За малкия бизнес предлагаме специални условия за закупуване, с технологии от лидерите в бизнеса.

 

Конфигуриране:

 • Модул за създаване и конфигуриране на основните параметри на хотелската среда.
 • Дефиниране на архитектурна скица на хотела: въвеждане на типовете стаи (двойна, апартамент, единична) и номера с основните им характеристики (разположение, брой базови легла и др.)

 

Номенклатура:

 • Стоки и цени: Възможност за създаване на номенклатура от базови и допълнителни услуги, които впоследствие могат да бъдат част от консумираните от клиента услуги. Стоките са разделени в групи и подгрупи. Възможно е да бъдат дефинирани с фиксирана или свободна цена.
 • Отстъпки: системата поддържа възможност за дефиниране на отстъпки за престой над определен брой дни, за всеки определен ден от престоя (всеки 5, 7, 10) или за целия престой. Комбинирайки отстъпките и ценоразписите, получавате възможност да организирате допълнителни легла, двойна за единична и др.
 • Ценоразписи: Ценоразписът е средство за улеснено калкулиране на базови хотелски услуги. В ценоразписа са съчетани комбинациите от дефинираните пакети, номенклатури и сезонни цени. Всяка цена за човек в стая може да бъде избрана в съответната валута и за период, в който е валидна.
 • Партньори: партньорите са контрагенти с дефинирани свързани към тях ценоразписи и условия за отстъпка. Партньорите са фирми, туроператори, контрагенти със специални условия или служебни
 • Пакети: Набор от стоки и услуги, включвани в базовата услуга, предоставена от обекта. Всеки дефиниран пакет от услуги може да бъде свързван с ценоразпис.

 

Резервации:

 • Резервации за стая или гост, попълване на допълнителни данни за пристигане и заминаване – проверка за свободен ресурс;
 • Изпращане на потвърждение по ел. поща или факс;
 • Въвеждане на депозит по резервация или гост от резервация;
 • Разпределяне на стаи по резервации и гости;
 • Справки за текуща и перспективна натовареност на обекта. Взимане в предвид на планирани и текущи ремонти за помещения;
 • Възможност за Internet резервации.

 

Настаняване:

 • Изберете настаняване по резервация или директно от скицата или списъка със стаите.
 • Настаняване по резервация: изберете резервация и гост(и), при зададена стая гостите ще бъдат настанени автоматично. При зададен тип, ще Ви бъде показан списък със свободните стаите от съответния тип или всички стаи.
 • Настаняване без резервация: изберете стая от скицата или списъка със стаи. Въведете данни за госта и престоя му. Изберете план за настаняване и хранене.

 

Обслужване:

 • Обслужването е процес по обработка на всички услуги, консумирани от клиента, разплащането им и издаване на необходимите документи. Част основните операции, свързани с него са:

  • Промяна на престой и цена;

  • Добавяне на допълнителни услуги към клиентската сметка;

  • Автоматично добавяне на консумирани услуги от ресторант, тел. централа, Интернет, PayTV и др. системи;

  • Цялостно или частично плащане на услуги;

  • Смесено плащане в различни валути и платежни средства (ваучер, кредитна карта, в брой);

  • Издаване на отчети и фактури;

  • Печат на фискален бон;

  • Сторниране на плащане или повторен печат.

 • Напускане: Всички клиенти, напускащи в съответния ден, могат да бъдат забелязани в списъка на напускащи клиенти или по специалния символ - > в стаите, в които има напускащ гост. Ако клиентският баланс е нулев, за да освободите стаята, е необходимо единствено да изберете госта от списъка с напускащи и да потвърдите.

 • Контроли и проверки: Системата притежава вградено средство за проверка на данни преди приключване на деня. Част от задължителните проверки са за невъведени адресни карти на гости, ненапечатани (експортирани) адресни карти и ненапуснали гости с текуща дата. Контролите и проверките могат да бъдат дефинирани допълнително.

 • Сервизни: Това са операции по предаване на смяна и приключване на ден. При предаването на смяна касата остава не променена и се разпечатва отчет за предаване на оператор. При приключване на ден касата се нулира, разпечатват се набор от предварително дефинирани отчети. При затварянето на ден се променя работната хотелска дата. Началното състояние на касата се определя от описа на оставената сума.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Интеграция с АБИС Ресторант, Магазин, Кетъринг, Фитнес и СПА;
 • Връзка с телефонни централи - модул ТЕХ;
 • Управление на системи за контрол на достъп и климатизация;
 • Модул Детски Кът.