АБИС - Производство

Програмите Производство и Дистрибуция са разширителни модули към АБИС модул Мениджър, разработени за да предложат необходимите инструменти за контрол на производство и дистрибуция. Функциите, включени в този пакет, гарантират цялостен контрол на производствения процес и последващата дистрибуция и разплащане.

 

Програма мениджър

 

Основни компоненти:

 • Много складове (Бар,Кухня, Инвентар) към една или различни фирми;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи;
 • Минимални и максимални количества за оптимизирана наличност;
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;
 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

 

Операции:

 • Много складове (Бар,Кухня, Инвентар) към една или различни фирми;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, ценоразписи;
 • Минимални и максимални количества за оптимизирана наличност;
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;
 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

 

Справки и управление:

 • Движение , приход разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;
 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

 

Специализирани функции Производство:

 • Планиране на доставки по заявки от клиенти и собствен запас;

 • Доставки по партиди и срокове на годност;

 • Дневници за входящ контрол;

 • Производство с и без рецепта с посочване на използваните партиди (разширен бар-код ЕАН 128);

 • Изписване на готова продукция по заявки от клиент.

 

Специализирани функции Дистрибуция:

 • Товарителница за камион на база клиенти, маршрути или заявки от клиенти;

 • Финансово задължение към клиента за стоки и услуги;

 • Разтоварване на стока по клиентски заявки;

 • Събиране на суми и следене на остатъчно салдо.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Мобилен модул за доставка на стоки и обработка на плащания;

 • Модул за разносна търговия в реално време през мобилната мрежа;

 • План за промоции – график за промоциите и отстъпките за клиенти и период.