ТИСА - Магазин

Всички нужни функции за магазин на специална цена.

Удобството да управлявате магазина си с помощта на програма, разработена чрез анализ на нуждите на собственика и консултирана от браншови организации, е необходимост за всеки професионалист. ТИСА версия Магазин е оптимизирана версия базирана на продуктите от фамилията АБИС съдържа набор от модули и функции събрани в пакет, за да гарантират качество на специална цена. Модулите за справки и управление са средството за автоматичен контрол и детайлен анализ. С ТИСА магазин получавате достъп до корпоративната технология на цена на среден и малък бизнес. Прегледайте функциите в пакета и направете вашия следващ ход – АБИС ТИСА - логичният избор.

 

Програма мениджър

Основни компоненти:

 • Един склад;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи,един ценоразписи
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;
 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.
 • Печат на етикети и клиентски карти

Операции:

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Изписване, фактури, проформи, производство;
 • Производство с рецепта и без рецепта
 • Инвентризация и история на стока;
 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи.

Справки и управление:

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;
 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Програма продажби

Настройки и удобства:

 • Режими Клавиатура и Бързи пръсти ®;
 • Междинни, Кухненски и дублиращи бонове;
 • Фискални, служебни и кухненски принтери (екран);
 • Скица на салони и маси, режим сметки.
 • Кухненски монитор за поръчки
 • Монитор за готови поръчки

Сигурност и лесна работа:

 • Нива на достъп до всяка част от менюто;
 • Търсене по код, име или баркод 
 • Сторно и отстъпка, свободно или с управителска парола.
 • Работа с везна

Гъвкавост и удобство за клиента:

 • Прехвърляне и разделяне на сметка;
 • Много сметки на една маса;
 • Добавки и условия за приготвяне;
 • Свободен коментар за поръчка;
 • Избор на начин на плащане, използване на бонове и ваучери.

Справки и фискален контрол:

 • Справки за обороти и продажби по артикули, оператори и департаменти;
 • Отчет на фискален ден, отчет на оператор, месечни отчети на фискалното устройство.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 • Мобилен модул за маркиране - съвременно решение за маркиране на поръчки директно при клиента. Лесно, бързо и удобно средство в ежедневната работа или като опция в пиковите часове;
 • VoidToSMS – Защитена технология за информиране при нарушения;