ТИСА - Ресторант

Удобството да управлявате ресторанта си използвайки технологиите и функциите от продукта АБИС - Ресторант но на една специална цена за успешната колекция създадена за малък и среден бизнес. Не правете компромис с нуждата ви от качество и възможността за контрол. ТИСА - Ресторант е създадена да защити Вашият интерес - интереса на собственника.

Прегледайте функциите в пакета и направете вашия следващ ход – продуктите АБИС - логичният избор.

 

Програма мениджър:

Основни компоненти

 • Един склад
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи, един ценоразпис 
 • Добавки и условия за приготвяне, снимки и описание;

 • Доставчици, клиенти, отстъпки, баланс.

 • Партиди на стоки

Операции

 •   Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Изписване, фактури, проформи, производство;

 • Производство с рецепта и без рецепта;

 • Инвентризация и история на стока;

 • Поръчка на стоки към доставчици за оптимизация на склад;

 • Разплащане, заявки за плащане, одобрение на разходи.

Справки и управление

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;

 • Задължения, падежи и разплащания;

 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;

 • Управление на доставки – поръчано, заявено, доставено и срокове;

 • Експорт на готовите данни в текст или Excel;

 • Повторен печат на документи и редакция;

 • Автоматичен контрол и проверка – сторно, продажба под себестойност, нелоялни доставчици.

 

Програма Продажби

Настройки и удобства

 • Режими Клавиатура и Бързи пръсти ®;
 • Междинни, Кухненски и дублиращи бонове;

 • Фискални, служебни и кухненски принтери (екран);
 • Серийни номера

 • Video Kitchen PRINTER – Терминал за поръчки към кухнята и начин на приготвяне

Сигурност и лесна работа

 • Нива на достъп до всяка част от менюто;
 • Търсене по код, име или баркод

 • Сторно и отстъпка, свободно или с управителска парола.

Гъвкавост и удобство за клиента

 • Прехвърляне и разделяне на сметка;

 • Много сметки на една маса;

 • Добавки и условия за приготвяне;

 • Свободен коментар за поръчка;

 • Избор на начин на плащане, използване на бонове и ваучери.

Справки и фискален контрол

 • Справки за обороти и продажби по артикули, оператори и департаменти;
 • Отчет на фискален ден, отчет на оператор, месечни отчети на фискалното устройство.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми

 • Мобилен модул за маркиране - съвременно решение за маркиране на поръчки директно при клиента. Лесно, бързо и удобно средство в ежедневната работа или като опция в пиковите часове;

 • VoidToSMS – Защитена технология за информиране при нарушения;