Микро ПОС

 Програмата Микро ПОС и допълнителният и модул за фактуриране са зъдадени за да предоставят на собтвениците на магазини и ресторанти, програма която може да разшири функциите на Касовият апарат, като прехвърли маркирането на компютър. Изберете Микро ПОС ако се нуждаете от лесен продукт за продажби, склад и фактуриране.

 

Програма мениджър

Основни компоненти:

 • Един склад;
 • Номенклатури стоки и рецепти, подгрупи,един ценоразписи
 • Клиенти, отстъпки, баланс.

Операции:

 • Заявки, доставки, стокови и фактурни документи;
 • Инвентризация и история на стока;
 • Разплащане

Справки и управление:

 • Движение, приход/разход на стоки, наличности и салдо;
 • Задължения, падежи и разплащания;
 • Продажба на стоки, приходи на средства, печалба;
 • Експорт на готовите данни в текст илиExcel;
 • Повторен печат на документи и редакция;

 

Програма продажби

Настройки и удобства:

 • Режими Клавиатура и Касов апарат 
 • Междинни, Кухненски и дублиращи бонове
 • Смесени плащания
 • Фискални, служебни и кухненски принтери (екран)

Сигурност и лесна работа:

 • Нива на достъп до всяка част от менюто;
 • Търсене по код, име или баркод 
 • Сторно и отстъпка, свободно или с управителска парола.
 • Работа с везна

Гъвкавост и удобство за клиента:

 • Избор на начин на плащане, използване на бонове и ваучери.
 • Смесено плащане

Справки и фискален контрол:

 • Справки за обороти и продажби по артикули, оператори и департаменти;
 • Отчет на фискален ден, отчет на оператор, месечни отчети на фискалното устройство.

 

Допълнителни софтуерни пакети и програми:

 Интернет магазин

Справки през интернет

Модул склад